başıyuxarı

z. Alçaqdan yüksəkliyə, aşağıdan yuxarıya doğru; bir yerin aşağı hissəsindən yuxarı, baş hissəsinə doğru. Dağa başıyuxarı çıxmaq. Başıyuxarı küçə ilə getmək. – Lado . . başıyuxarı Cəbrayılın evinə tərəf getməyə başladı. S. Rəh..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • dikəlmək — f. 1. Uzanmış və ya əyilmiş vəziyyətini dəyişib ayaq üstə durmaq və ya oturmaq, yerindən qalxmaq. <Məmməd> Züleyxa və Balaxanım adını eşidər eşitməz, papirosları yerdə qoyub dikəldi. C. C.. 2. Qalxmaq, başıyuxarı getmək. Atlılar başıyuxarı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərbülənd — f. başı uca, başıyuxarı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağzıyuxarı — z. Yuxarıya doğru, yuxarı tərəfə istiqamət alaraq; üzüyuxarı, başıyuxarı. <Fətəli xan> o döşdən tutmuş bu Şuşa dərələrini qoşunu ilə doldurmuşdu, . . ağzıyuxarı qalaya tərəf daraşmışdılar. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çapışmaq — qarş. At çapmaqda yarışmaq. Budur, aşağıdan üçüncü dolaydan başıyuxarı iki atlı çapışır. C. M.. <Həsən:> Gəl çapışaq, – deyə yoldaşım təklif etdi. . Mən irəlidən, Həsən arxadan atların başını buraxdıq. S. S. A.. . . . çaplı Adətən silah… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çayyuxarı — z. Çayın ağzından başlanğıcı istiqamətində, suyun axdığı tərəfin əksinə, çayla başıyuxarı. Çayyuxarı üzmək. – Yelkən çayyuxarı o qədər də böyük sürətlə getmirdi. M. S. O.. <Uşaqların> gülüşü, hay harayı dalğa dalğa olub çayyuxarı yayıldı,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çıxmaq — f. 1. Bir yerdən (binadan, otaqdan və s. dən) kənar olmaq, içəridən dışarıya varmaq, getmək, xaric olmaq. Evdən çıxmaq. Kabinetdən çıxmaq. – Çay hazır olanadək mən özümə əlcəklər alım, – deyib Sona otaqdan çıxdı. N. N.. 2. Bir yerə getməyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dırmanmaq — f. Əl və ayaqlar vasitəsilə dik bir yerə, yuxarıya qalxmaq, dırmaşmaq, çıxmaq. <Qoyunlar> qulaqlarını qırparaq birdən birə döndülər, quyruqlarını ata ata, mələşə mələşə təpəni başıyuxarı dırmandılar. A. Ş.. İnsanın peşəsi dünyanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dikinə — z. Dik şəkildə, dik halda, başıyuxarı, aşağıdan yuxarıya. Kərpici (daşı) dikinə qoymaq. – Kərimxanı yenə dikinə qaldırılmış bir qəbir təsiri bağışlayan kameraya atdılar. M. İ.. <Göyçək> . . kağızı çıxarıb üstündə dikinə bir cızıq çəkdi. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dikləmə — z. Dikinə, başıyuxarı. <Uşaqlar> dolama cığırla getmədilər, isti qum təpəsindən dikləmə yoxuşa qalxdılar. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qabaqlamaq — f. 1. Bir hadisənin baş verməsinə mane olmaq üçün qabaqcadan tədbir görmək, baş verməyə qoymamaq, qabağını almaq. Hadisələri qabaqlamaq. – Firidun sərtibi qabaqlamaq üçün addımlarını itiləşdirdi. M. İ.. 2. Qabağını kəsmək, qabağında dayanıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.